Long Hải Securitas cung cấp dịch vụ bảo vệ ngân hàng

Long Hải Securitas cung cấp dịch vụ bảo vệ ngân hàng

Long Hải Securitas cung cấp dịch vụ bảo vệ Ngân hàng nhằm mang lại các giải pháp an ninh tuyệt đối cho các đối tác tài chính ngân hàng.

  1. Quy trình an ninh, kiểm soát chặt chẽ.
  2. Đơn vị cung cấp giải pháp tổng thể từ quy trình thực hiện đến vận hành và kiểm soát hệ thống,
  3. Độc lập trong xử lý và vận hành theo nguyên tắc hợp đồng được hai bên thống nhất.
  4. Tiết kiệm nhân sự quản lý cao cấp như Trưởng Phòng An Ninh, Giám đốc An ninh.... Tối ưu hóa nhân sự trong quản lý vận hành quy trình an ninh
  5. Không phải bận tâm đến các vấn đề mốc nối, gian dối, chánh thất thoát tài sản một cách triệt để.
  6. Quản lý cao cấp không phải lo đụng chạm với các thành phần bè phái, cũng như ngoài xã hội.
  7. Được áp dụng quy trình kiểm soát an ninh CT-PAT (C-TPAT là viết tắt của Customs-Trade Partnership Against Terrorism) trong hệ thống an ninh, dễ dàng chuyển giao và quản lý khi đối tác chuyển nhà cung cấp Dịch vụ
  8. Tài sản trang thiết bị được đảm bảo, mất mát trong quá trình vẫn hành và kiểm soát Long Hải - Securitas sẽ được công ty thanh toán ngay khi xác minh giá trị và số lượng tài sản thất thoát.

Liên doanh Long Hải - Securitas Phát triển dịch vụ bảo vệ với phương châm. Chất lượng tiên phong, Dịch vụ hàng đầu, Nơi niềm tin được bảo vệ

Hãy liên hệ ngay với Công ty Bảo vệ Liên doanh Long Hải - Securitas để sử dụng Dịch vụ bảo vệ sự kiện - Liveshow chuyên nghiệp, ngoài ra Liên doanh Long Hải - Securitas cung cấp các dịch vụ  Bảo vệ Nhà máy, Trường học, Khu dân cư, Khu biệt thự  công trường, Dịch vụ bảo vệ Sự kiện - Liveshow....

Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Liên Doanh Long Hải

ứng dụng thiết bị công nghệ trong mọi hoạt động nghiệp vụ an ninh, nhằm cung cấp cho khách hàng một giải pháp bảo vệ toàn diện. Giải pháp của chúng tôi bao gồm các dịch vụ:

Vui lòng liên hệ với chúng tôi
*
*
*
*
*