Dịch Vụ bảo Vệ Công Trình

Dịch Vụ bảo Vệ Công Trình

Đảm bảo trật tự an ninh cho con người và tài sản trong phạm vi khu vực công trường.

Chỉ cho phép những người có phận sự vào- ra khu vực công trường.

Kiểm tra giám sát nhân viên và những người khách vào ra thực hiện nghiêm túc nội quy của công trường.

Điều tra phát hiện các hành vi xâm phạm tài sản, sự lạm dụng, hay hành động phá rối trong phạm vi khu vực công trường.

Sử dụng các biệm pháp nghiệp vụ và những công cụ hỗ trợ để kiểm tra túi xách của nhân viên nếu nghi ngờ và thường xuyên kiêm tra các loại phương tiện ra vào công trường

Bảo vệ Long Hải ghi phiếu tạm nhập cho các thiết bị của đơn vị thầu phụ khi mang vào công trường, kiểm tra khi đơn vị thầu phụ mang ra, những trang thiết bị khỏi công trường, dựa trên phiếu tạm nhập ban đầu

Bảo vệ Long Hải tuần tra, kiểm soát an ninh toàn bộ công trường. Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công nhân viên tuân thủ nội quy an toàn lao động của Ban chỉ huy công trường đề ra. Lập biên bản và mời ra khỏi vị trí làm việc những nhân vên không tuân thủ nội quy, quy định.

Liên doanh Long Hải - Securitas Phát triển dịch vụ bảo vệ với phương châm. Chất lượng tiên phong, Dịch vụ hàng đầu, Nơi niềm tin được bảo vệ

Hãy liên hệ ngay với Công ty Bảo vệ Liên doanh Long Hải - Securitas để sử dụng Dịch vụ bảo vệ sự kiện - Liveshow chuyên nghiệp, ngoài ra Liên doanh Long Hải - Securitas cung cấp các dịch vụ  Bảo vệ Nhà máy, Trường học, Khu dân cư, Khu biệt thự  công trường, Dịch vụ bảo vệ Sự kiện - Liveshow....

Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Liên Doanh Long Hải

ứng dụng thiết bị công nghệ trong mọi hoạt động nghiệp vụ an ninh, nhằm cung cấp cho khách hàng một giải pháp bảo vệ toàn diện. Giải pháp của chúng tôi bao gồm các dịch vụ:

Vui lòng liên hệ với chúng tôi
*
*
*
*
*